Издаване на удостоверения по чл.52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Издаване на удостоверения по чл.52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Виж заявление образец

Заявление образец

 


за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

10.00 лв.Copyright 2013 Община Плевен - Издаване на удостоверения по чл.52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
slots games - slots-games.org