Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 

Заявление образец

 


за проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването при завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа:

за сгради

0.20 лв./кв.м – застроена площ, но не по-малко от 10.00 лв.

за огради

0.10 лв./лин. Метър, но не по-малко от 10.00 лв.

(изм.Решение № 463/27.02.2013 г.)за подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, съгласно чл.74, ал.2 от ЗУТ

- до 100 м.

 

- от 100 до 500 м.

 

 

 

- над 500 м.

0.40 лв./линеен метър,  но не по-малко от 10.00 лв.

 

40.00 лв. + 0.15 лв. за всеки линеен метър над 100 м.

 

100.00 лв. + 0.10 лв. за всеки линеен метър над 500 м., но не повече от 1000.00 лв.Copyright 2013 Община Плевен - Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
slots games - slots-games.org