Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

Съгласуване на проекти за организация

на движението (ОД) и паркирането,

светофарни уредби, промени в съществуващата

ОД и режима на работа на светофарните

 уредби по искане на физически и

юридически лица

Съгласуван работен проект с

Пътна полиция

Заявление

свободен текст

14 дни

Без таксаCopyright 2013 Община Плевен - Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица
slots games - slots-games.org