Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Данни за автомобила (марка,

модел, рег.№,) и имената на собственика

Заявление

свободен текст

14 дни


Издаване на маршрутен пропуск за транспортно -  производствени нужди за едно транспортно средство:

 

за улици

20.00 лв./месец

за пешеходна зона

50.00 лв./месец

Copyright 2013 Община Плевен - Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
slots games - slots-games.org