Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

 

Заявление образец

3 дни

 

за презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли шест месеца

50% от таксите по т.1

 

1.

за издаване на скица за недвижим имот и скица за линеен обект за срок от 10 дни:

 

1.1

за скица с формат А4

10.00 лв.

1.2

за скица с формат А3

20.00 лв.

1.3

за скици с формат по-голям от формат А3

1.20 лв. на кв.дм.

Copyright 2013 Община Плевен - Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
slots games - slots-games.org