Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

 

           -                           

1.Заявление образец

2.Заявление образец

 

 

(изм.Решение № 463/27.02.2013 г.)за подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, съгласно чл.74, ал.2 от ЗУТ

- до 100 м.

 

- от 100 до 500 м.

 


- над 500 м.

0.40 лв./линеен метър,  но не по-малко от 10.00 лв.

 

40.00 лв. + 0.15 лв. за всеки линеен метър над 100 м.

 

100.00 лв. + 0.10 лв. за всеки линеен метър над 500 м., но не повече от 1000.00 лв.

 

Издаване на становище по чл.74 от ЗУТ

15.00 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
slots games - slots-games.org