Издаване на скици за недвижими имоти

Издаване на скици за недвижими имоти

Виж заявление образец

Заявление образец

10 дни


за издаване на скица за недвижим имот и скица за линеен обект за срок от 10 дни:

 

за скица с формат А4

10.00 лв.

за скица с формат А3

20.00 лв.

за скици с формат по-голям от формат А3

1.20 лв. на кв.дм.

за презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли шест месеца

50% от таксите по т.1 
Copyright 2013 Община Плевен - Издаване на скици за недвижими имоти
slots games - slots-games.org