Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот.

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот.

Копие от нотариален акт

Заявление - свободен текст

20 дни

 

за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

10.00 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот.
slots games - slots-games.org