Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

 

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж Виж заявление образец

Заявление в свободен текст

 

1 месец

 

 

 

 

 
за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

10.00 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
slots games - slots-games.org