Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

 

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

Виж заявление образец

1.Заявление образец

2.Заявление образец

3.Заявление образец

 

1 месец

 

 

 

 

 
 
 
 
за издаване на скица за недвижим имот и скица за линеен обект за срок от 10 дни:

 

за скица с формат А4

10.00 лв.

за скица с формат А3

20.00 лв.

за скици с формат по-голям от формат А3

1.20 лв. на кв.дм.

 

Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план

 

до 3 поземлени имота

50.00 лв.

от 3 поземлени имота до квартал

100.00 лв.

над 1 квартал

200.00 лв.

Разглеждане и процедиране на подробен устройствен план

 

до 3 поземлени имота

100.00 лв.

от 3 поземлени имота до квартал

200.00 лв.

над 1 квартал

350.00 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
slots games - slots-games.org