Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

 

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Виж заявление образец

Заявление
в свободен текст

1 месец

 

 

 
 
 
за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

10.00 лв.

 

 

 

Copyright 2013 Община Плевен - Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
slots games - slots-games.org