Заверка на копие на документ от технически архив

 

Заверка на копие на документ от технически архив

Виж заявление образец

Заявление в свободен текст

1 месец

 

 

 

 
 
за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

5.00 лв. за първа страница плюс 0.40 лв. за всяка следваща страница

 

Издаване на ксерокопие от подробен устройствен план – План за застрояване

5.00 лв.

 

Copyright 2013 Община Плевен - Заверка на копие на документ от технически архив
slots games - slots-games.org