Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 

 

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Виж заявление образец

1.Заявление образец

2.Заявление образец

1 месец

 

 

 

 

 

 

Регистриране въвеждането на строеж в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация

 

за строежи от основното и допълващото застрояване /нови строежи, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението/

0.10 лв./кв.м разгъната застроена площ, но не по-малко от 100.00 лв.

за проводи и линейни обекти

0.10 лв./м, но не по-малко от 100.00 лв.

за съоръжения на техническата инфраструктура /резервоари, телекомуникационни съоръжения, ел.табла, газорегулаторни – замерни устройства и др./

100.00 лв.

за благоустрояване

0.20 лв./кв.м, но не по-малко от 100.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 Община Плевен - Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
slots games - slots-games.org