Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

 

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Виж заявление образец

Заявление в свободен текст

1 месец

 

 

 

 
за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

10.00 лв.

 

Copyright 2013 Община Плевен - Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
slots games - slots-games.org