Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

 

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация Виж заявление образец

Заявление образец

1 месец

 

 

 
 
 
Удостоверяване с печат на внесена екзекутивна документация

100.00 лв.

 

 

 

Copyright 2013 Община Плевен - Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
slots games - slots-games.org