Издаване на схема за разполагане и на разрешение за поставяне на лятна градина, включително маси за консумация и подвижни чадъри пред обект за хранене и развлечение на територията на община Плевен

Издаване на схема за разполагане и на разрешение за поставяне на лятна градина, включително маси за консумация и подвижни чадъри пред обект за хранене и развлечение на територията на община Плевен

Виж заявление образец

Заявление образец

7 дни

1. - 20 лв. за разрешение за поставяне в частен имот

(в ЦАО)

2. Разрешения за поставяне върху общински терен се таксуват в ОП “Жилфонд”
Copyright 2013 Община Плевен - Издаване на схема за разполагане и на разрешение за поставяне на лятна градина, включително маси за консумация и подвижни чадъри пред обект за хранене и развлечение на територията на община Плевен
slots games - slots-games.org