Издаване на схема за разполагане и на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения обслужващи търговията, транспорта и рекреацията,на територията на община Плевен

 
Издаване на схема за разполагане и на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения обслужващи търговията, транспорта и рекреацията,на територията на община Плевен Виж заявление образец

Заявление образец

1 месец

Разрешения за поставяне върху общински терен се таксуват в ОП “Жилфонд” 
 
 
 
 
 
 
 
за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия:

50.00 лв.

за маси

20.00 лв.

за павилиони, кабини и др.

60.00 лв.

 
 
 
 

 

 

 

Copyright 2013 Община Плевен - Издаване на схема за разполагане и на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения обслужващи търговията, транспорта и рекреацията,на територията на община Плевен
slots games - slots-games.org