Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

 

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Виж заявление образец

Заявление в стободен текст

 

1 месец

 

 

 
 
 
 
Такса за вписване на забележка към издадено разрешение за строеж

50.00 лв.

 

 

 

 

Copyright 2013 Община Плевен - Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
slots games - slots-games.org