Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Виж заявление образец

Заявление образец

1 месец

 
 
 
 
 
 
 
Извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект във фаза „технически или работен” за строежи от основното и допълващото застрояване, както следва:

 

извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект във фаза „технически или работен” за строежи от основното и допълващото застрояване - нови строежи, както следва:

 

за гр. Плевен и землището му 

1.00 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 5000.00 лв.

за гр. Славяново ; селата селата Брестовец, Буковлък, Гривица, Опанец, Радишево и Ясен, както и прилежащите им землища

0.80 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 5000.00 лв.

за всички останали села на територията на Община Плевен и прилежащите им землища

0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 60.00лв. и не повече от 5000.00 лв.

за стопански сгради по чл.45 от ЗУТ и оранжерии

0.60 лв./кв.м. - РЗП

/разгъната застроена площ/, но не по-малко от 60.00 лв. и не повече от 5000.00 лв.

 

извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект във фаза „технически или работен” за строежи от основното и допълващото застрояване - преустройства и пристройки, както следва:

 

за гр. Плевен и землището му 

0.80 лв./кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 5000.00 лв.

за гр. Славяново и всички села на територията на Община Плевен и прилежащите им землища

0.60 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 60.00 лв. и не повече от 5000.00 лв.

Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза „технически или работен” за строежи от основното или допълващото застрояване при наличие на комплексен доклад от лицензиран консултант, както следва:

 

съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза „технически или работен” за строежи от основното или допълващото застрояване - нови строежи, както следва:

 

за гр. Плевен и землището му

0.60 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 5000.00 лв.

за гр. Славяново; селата Брестовец, Буковлък, Гривица, Опанец, Радишево и Ясен, както и прилежащите им землища

0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 60.00 лв. и не повече от 3000.00 лв.

за всички села на територията на Община Плевен и прилежащите им землища

0.30 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 60.00 лв. и не повече от 3000.00 лв.

за стопански сгради по чл.45 от ЗУТ и оранжерии

0.60 лв./кв.м. - РЗП

/разгъната застроена площ/, но не по-малко от 60.00 лв. и не повече от 3000.00 лв.

Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза „технически или работен” за строежи от основното или допълващото застрояване - преустройства и пристройки, както следва:

 

за гр. Плевен и землището му

1.00 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 5000.00 лв.

за гр. Славяново и всички села на територията на Община Плевен и прилежащите им землища

0.80 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.

Извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект във фаза “технически или работен” за ограда по една регулационна граница

10.00 лв.

Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза “технически или работен” за ограда по една регулационна граница

10.00 лв.

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект във фаза “технически или работен” за проводи и линейни обекти

1.00 лв./м, но не по-малко от 100.00 лв.

Само за електронна съобщителна мрежа:

 

за населени места до 1000 жители

0.50 лв./линеен метър, но не по-повече от 200.00лв.

за населени места от 1000 до 3000жители

0.50 лв./линеен метър, но не по-повече от 300.00лв.

за населени места от 3000 до 10000 жители

0.50 лв. /линеен метър , но не по-повече от 400.00лв.

за гр.Плевен

0.50 лв. /линеен метър , но не по-повече от 600.00лв

Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза “технически или работен” за проводи и линейни обекти

1.00 лв./м, но не по-малко от 100.00 лв.

 

Само за електронна съобщителна мрежа:

 

за населени места до 1000 жители 

0.50 лв./линеен метър , но не по-повече от 200.00 лв.

за населени места от 1000 до 3000 жители 

0.50 лв./линеен метър , но не по-повече от 300.00 лв.

за населени места от 3000 до 10000 жители 

0,50 лв./линеен метър , но не по-повече от 400.00 лв.

за  гр.Плевен 

0.50 лв./линеен метър , но не по-повече от 600.00 лв.

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект във фаза “технически или работен” за газифициране на обекти

100.00 лв.

Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза “технически или работен” за газифициране на обекти

100.00 лв.

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект във фаза “технически или работен” за съоръжения на техническата инфраструктура /резервоари, телекомуникационни съоръжения, трафопостове, ел.табла, газорегулаторни – замерни устройства и др./

100.00 лв.

Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза “технически или работен" за съоръжения на техническата инфраструктура /резервоари, телекомуникационни съоръжения, трафопостове, ел.табла, газорегулаторни – замерни устройства и др./

100.00 лв.

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект във фаза “технически или работен” за благоустрояване

1.00 лв./кв.м, но не по-малко от 100.00 лв.

Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза “технически или работен” за благоустрояване

1.00 лв./кв.м, но не по-малко от 100.00 лв.

 

Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план

 

до 3 поземлени имота

50.00 лв.

от 3 поземлени имота до квартал

100.00 лв.

над 1 квартал

200.00 лв.

Разглеждане и процедиране на подробен устройствен план

 

до 3 поземлени имота

100.00 лв.

от 3 поземлени имота до квартал

200.00 лв.

над 1 квартал

350.00 лв.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2013 Община Плевен - Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
slots games - slots-games.org