Издаване на разрешение за строеж

 

 

Издаване на разрешение за строеж

Виж заявление образец

1 Заявление образец

2 Заявление образец

1 месец

 

 

 

 
 
 
Такса за издаване на разрешение за строеж за нови строежи:

за гр. Плевен и землището му

0.20 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.

за гр. Славяново ; селата Брестовец, Буковлък, Гривица, Опанец, Радишево и Ясен, както и прилежащите им землища

0.15 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00лв.

за всички останали села на територията на Плевен и прилежащите им землища

0.10 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00лв.

за стопански сгради по чл.45 от ЗУТ и оранжерии

0.10 лв. / кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00лв.

за проводи и линейни обекти

80.00 лв. на обект, а за вътрешни обекти – 30.00 лв.на обект

Такса за издаване на разрешение за строеж на пристройки, надстройки и преустройства:

за гр. Плевен и землището му

0.15 лв./кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 80.00 лв.

за всички села на територията на Община Плевен и прилежащите им землища

0.10 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.
 

 

 
Такса за издаване на акт за узаконяване

таксата за издаване на разрешение за строеж, умножена по три

 

 

 

Copyright 2013 Община Плевен - Издаване на разрешение за строеж
slots games - slots-games.org