Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

 

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

заявление в свободен текст1 месец

 

 

 

 
Извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект заснемане за узаконяване

таксите по точки от 2.1 до 2.12 се умножават по три

 

Copyright 2013 Община Плевен - Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
slots games - slots-games.org