Разглеждане и одобрявяне на идеини инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

 

Разглеждане и одобрявяне на идеини инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Виж заявление образец

Заявление образец

1 месец

 

 

 

 
Извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза “идеен”

50% от таксите по точки от 2.1 до 2.12

 

 

Copyright 2013 Община Плевен - Разглеждане и одобрявяне на идеини инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
slots games - slots-games.org