Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти и екзекутивна документация

Виж заявление образец

Заявление образец

1 месец

 
 
 
 
 
 
За разглеждане без оценяване на инвестиционните проекти във фаза “идеен проект”, които не са основание за издаване на разрешение за строеж

25% от таксите по точките от 2.1 до 2.12

Copyright 2013 Община Плевен - Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
slots games - slots-games.org