Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Виж заявление образец

Заявление образец

14 дни

До 1 кв.дцм. – 15 лв.

До 3 кв.дцм. – 25 лв

До 5 кв.дцм. – 40 лв

Над 5 кв.дцм. – 40 лв. + 5 лв.

за всеки дцм. над 5
Copyright 2013 Община Плевен - Издаване скица-виза за проучване и проектиране
slots games - slots-games.org