Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Заявление образец

1 месец

 

 

 

 

 

Разглеждане и процедиране на подробен устройствен план

 

до 3 поземлени имота

100.00 лв.

от 3 поземлени имота до квартал

200.00 лв.

над 1 квартал

350.00 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
slots games - slots-games.org