Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
Виж заявление образец
14 дни
 
 
 
 
Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план

 

до 3 поземлени имота

50.00 лв.

от 3 поземлени имота до квартал

100.00 лв.

над 1 квартал

200.00 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
slots games - slots-games.org