Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти.

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти.

Виж заявление образец

Заявление образец

14 дни

 

 

 

за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия:

50.00 лв.

за маси

20.00 лв.

за павилиони, кабини и др.

60.00 лв.

 

1. За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция:

за централна и първа зона

за всички останали зони

на ден

на месец

на ден

на месец

1.50 лв./кв. м.

15.00 лв./кв. м.

1.00 лв./кв. м.

10.00 лв./кв. м.

1.1. за продажба с лек автомобил на ден:

за централна и първа зона

за всички останали зони

7.40 лв.

5.50 лв.

1.2. за продажба с товарен автомобил или ремарке на ден:

 за централна и първа зона

за всички останали зони

15.00 лв.

11.00 лв.

2. За ползване на пазари с цел търговия с нехранителни стоки:

за централна и първа зона

за всички останали зони

на ден

на месец

на ден

на месец

5.00 лв./кв. м.

45.00 лв./кв. м.

3.50 лв./кв. м.

35.00 лв./кв. м.

2.1. за продажба с лек автомобил на ден:

за централна и първа зона

за всички останали зони

18.00 лв.

11.00 лв.

2.2. за продажба с товарен автомобил или ремарке на ден:

за централна и първа зона

за всички останали зони

30.00 лв.;

24.00 лв.

3. За продажба на сладолед, скрежина, сурови или обработени плодове и/или зеленчуци, ядки, варена, печена царевица, пуканки и други подобни стоки в насипно състояние на открито и поставяне на хладилни витрини по одобрена схема:

за централна и първа зона

за всички останали зони

на ден

на месец

на ден

на месец

2.00 лв./кв. м.

45.00 лв./кв. м.

1.00 лв./кв. м.

21.00 лв./кв. м.

4. За продажба на предмети на художествените занаяти и произведения на изкуството на открито по одобрена схема:

за всички зони

на ден

на месец

1.00 лв./кв. м.

21.00 лв./кв. м.

5. За продажба на книги, вестници, списания, лотарийни билети, коледни, великденски украси, мартеници и други подобни по одобрена схема:

за централна и първа зона

за всички останали зони

на ден

на месец

на ден

на месец

1.50 лв./кв. м.

30.00 лв./кв. м.

1.00 лв./кв. м.

21.00 лв./кв. м.

6. За ползване на места, върху които са организирани панаири, празници, стрелбища, моторни лодки, увеселителни и атракционни съоръжения /батути, детски колички, влакчета и други подобни/ по одобрена схема:

А/

за централна и първа зона до 10 кв.м.

за всички останали зони до 10 кв.м.

на ден

на месец

на ден

на месец

1,50 лв./кв. м.

20.00 лв./кв.м.

1.00 лв./кв. м.

10.00 лв./кв.м.

Б/ за площ от 11 до 50 кв.м. се заплаща дължимата такса по буква “А” и за всеки кв.м.  над 10 кв.м. се заплаща такса в размер на 60% от таксата по буква “А”;

В/ за площ от 51 кв.м. до 100 кв.м. се заплаща таксата по буква “Б” и за всеки кв.м. над 50 кв.м. се заплаща такса в размер на 50% от таксата по буква “А”;

Г/ за площ от 101 кв.м. до 200 кв.м. се заплаща таксата по буква “В” и за всеки кв.м. над 100 се заплаща такса в размер на 40% от таксата по буква “А”;

Д/ за площ над 200 кв.м. се заплаща таксата по буква “Г” и за всеки кв.м. над 200 кв. се заплаща такса в размер на 30% от таксата по буква “А”.

7. При заемане на допълнителна площ до 1 кв.м. към издаденото Разрешение за поставяне за търговска дейност се заплаща такса в размер на 5.00 лв./кв.м. на месец.

8. За ползване на места, върху които са организирани циркове – 0.40 лв./ кв.м./ден.10. За ползване на места, върху които са разположени преместваеми обекти и съоръжения – машини за топли, студени напитки и пакетирани хранителни продукти:

А. За централна зона – 97.00 лв./кв.м./ на месец;

Б. За първа зона – 68.00 лв./кв.м./ на месец;

В. За втора зона – 39.00 лв./кв.м./ на месец;

Г. За трета зона – 20.00 лв./кв.м./ на месец;

Д. За четвърта зона – 20.00 лв./кв.м./ на месец.

Copyright 2013 Община Плевен - Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти.
slots games - slots-games.org