Здравеопазване и социални дейности

Услуги от категория здравеопазване и социални дейности


НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

 

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЯ

(ОБРАЗЦИ)

СРОК

ТАКСА

1.Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

1.Удостоверение за наследници

2.Отказ от НОИ за отпускане на наследствена пенсия

3.Трудова книжка на починалото лице

4.Военна книжка (за мъже)

5.Доход на семейството за

последните 12 месеца.

 

Заявление

свободен текст

1 месец

Безплатно

2.Приемане на заявления за отпускане еднократна помощ.

Виж заявление образец

Заявление образец

3 месеца

Безплатно


Copyright 2013 Община Плевен - Център за обслужване на граждани
slots games - slots-games.org