Издаване на удостоверения за застроена площ, идеални части и вид на жилище

прилагани документи: Няма

заявленияЗаявление свободен текст

срок: 14 дни

такса: 15 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - Издаване на удостоверения за застроена площ, идеални части и вид на жилище
slots games - slots-games.org