Издаване на нотариален акт за имот на собственици от отчуждени имоти

прилагани документи

1.Данъчна оценка на имот

2.Схема на имота от службата по кадастър

заявленияЗаявление свободен текст

срок1 месец

такса

- за жилище – 50 лв.

- за гараж     – 40 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - Издаване на нотариален акт за имот на собственици от отчуждени имоти
slots games - slots-games.org