Издаване на заверен препис на договор за покупко-продажба на жилище

прилагани документи: Няма

заявленияЗаявление свободен текст

срок2 месеца

такса15 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - Издаване на заверен препис на договор за покупко-продажба на жилище
slots games - slots-games.org