Предоставяне за управление на имоти и вещи общинска собственост за нуждите на юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури

прилагани документиУдостоверение, че юридическите лица са  на бюджетна издръжка

заявленияЗаявление свободен текст

срок2 месеца

такса

Copyright 2013 Община Плевен - Предоставяне за управление на имоти и вещи общинска собственост за нуждите на юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури
slots games - slots-games.org