Отдаване под наем на помещения без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза

прилагани документи

1.Актуална съдебна регистрация

2.Нотариално заварено удостоверение за вписване в централния регистър

заявленияЗаявление свободен текст

срок2 месеца

такса

Copyright 2013 Община Плевен - Отдаване под наем на помещения без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза
slots games - slots-games.org