Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между общината и физически или юридически лица

прилагани документи

1.Документ за собственост на имота

 2. Скица на имота

заявленияЗаявление свободен текст

срок3 месеца

такса

Copyright 2013 Община Плевен - Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между общината и физически или юридически лица
slots games - slots-games.org