Учредяване на право на надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти-общинска собственост

прилагани документи

1.Документ за собственост

2.Одобрен проект

заявленияЗаявление свободен текст

срок3 месеца

такса

Copyright 2013 Община Плевен - Учредяване на право на надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти-общинска собственост
slots games - slots-games.org