Учредяване на право на ползване върху недвижими имоти-общинска собственост

прилагани документиДокумент за актуално състояние

заявленияЗаявление свободен текст

срок2 месеца

такса

Copyright 2013 Община Плевен - Учредяване на право на ползване върху недвижими имоти-общинска собственост
slots games - slots-games.org