Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

прилагани документиАрхитектурни проекти на сградата

заявленияЗаявление

срок2 месеца

такса0.25% от стойността на сградата

Copyright 2013 Община Плевен - Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
slots games - slots-games.org