Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

прилагани документи

 1.Документ за собственост на имота

 2. Скица на имота

заявленияЗаявление

срок14 дни

такса: 5 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
slots games - slots-games.org