Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

прилагани документиДокумент за собственост на имота

заявленияЗаявление

срок14 дни

такса5 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
slots games - slots-games.org