Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

прилагани документи: Няма

заявленияЗаявление  свободен текст

срок14 дни

такса3 лв./бр.

Copyright 2013 Община Плевен - Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
slots games - slots-games.org