Център за обслужване на граждани

цаог

ДОБРЕ ДОШЛИ

В

ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Центърът за административно обслужване на гражданите ( ЦАОГ) е открит през 2007 г. в изпълнение на приоритетните задачи и основни дейности на общинска администрация Плевен, за повишаване качеството на предлаганите административни услуги, удовлетворяващи в максимална степен обществените потребности.

Центърът извършва административни услуги на принципа “На едно гише”. Има ясно и разбираемо обозначение. Леснодостъпен и е създадена възможност за обслужване на всички потребители. Оборудван е с модерна компютърна техника и специализиран софтуер. Разполага с квалифицирани специалисти, които работят при спазване на всички законови разпоредби и прилагат при осигуряването на услуги приетите норми на етичност, безпристрастност и равнопоставеност.

В ЦАОГ имате възможност да подадете вашите въпроси, идеи, сигнали и предложения към ръководството на общината. За целта в салона на центъра са поставени пощенски кутии.

За ваше улеснение на сайта на община Плевен в раздел „онлайн услуги” можете да се информирате за електронните услуги, които предлага общинската администрация.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес: пл.”Възраждане” №4

Работно време: понеделник-петък 08:30ч. – 17:00ч. Почивка: 12:30ч. – 13:00ч.

Телефони за контакт: 064 / 822411 - информация

064/ 822412 – каса


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

В центъра за административно обслужване функционират 6 работни места със следните административни услуги:

Фоайе- „Информация” и “Каса”

Работни места № 1, № 2 и № 3 - Общо деловодство:

Заявления за ползване на зали

Работни места №4, № 5 и № 6 - Административно-технически услуги

Заглавие
Издаване на скици за недвижими имоти
Издаване на удостоверения по чл.52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
Поправка на кадастралния план ( за населените места от община Плевен)
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот.
Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
Издаване на разрешение за ползване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства за строителни площадки
Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване, и издаване на удостоверение
Вписване на промяна обстоятелствата на категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
Заверка на един брой маршрутно разписание за осъществяване на специализиран превоз на пътници
Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали
Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки
Издаване на дубликат на заповед за категоризация
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат
Copyright 2013 Община Плевен - Център за обслужване на граждани
slots games - slots-games.org