Център за обслужване на граждани

цаог

ДОБРЕ ДОШЛИ

В

ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Центърът за административно обслужване на гражданите ( ЦАОГ) е открит през 2007 г. в изпълнение на приоритетните задачи и основни дейности на общинска администрация Плевен, за повишаване качеството на предлаганите административни услуги, удовлетворяващи в максимална степен обществените потребности.

Центърът извършва административни услуги на принципа “На едно гише”. Има ясно и разбираемо обозначение. Леснодостъпен и е създадена възможност за обслужване на всички потребители. Оборудван е с модерна компютърна техника и специализиран софтуер. Разполага с квалифицирани специалисти, които работят при спазване на всички законови разпоредби и прилагат при осигуряването на услуги приетите норми на етичност, безпристрастност и равнопоставеност.

В ЦАОГ имате възможност да подадете вашите въпроси, идеи, сигнали и предложения към ръководството на общината. За целта в салона на центъра са поставени пощенски кутии.

За ваше улеснение на сайта на община Плевен в раздел „онлайн услуги” можете да се информирате за електронните услуги, които предлага общинската администрация.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес: пл.”Възраждане” №4

Работно време: понеделник-петък 08:30ч. – 17:00ч. Почивка: 12:30ч. – 13:00ч.

Телефони за контакт: 064 / 822411 - информация

064/ 822412 – каса


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

В центъра за административно обслужване функционират 6 работни места със следните административни услуги:

Фоайе- „Информация” и “Каса”

Работни места № 1, № 2 и № 3 - Общо деловодство:

Заявления за ползване на зали

Работни места №4, № 5 и № 6 - Административно-технически услуги

Заглавие
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
Приемане и вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа .
Разглеждане и одобрявяне на идеини инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
Вътрешни правила
Закон за достъп до обществена информация
Информация за постъпилите през първото тримесечие на 2016 г. заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Плевен
Отчет за постъпилите през второто тримесечие на 2016 г. заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Плевен
Примерен образец на заявление за достъп до обществена информация
Статистика на постъпилите заявления за 2012г
Статистика на постъпилите заявления за 2013г
Статистика на постъпилите заявления за 2014г
Статистика на постъпилите заявления за 2015г
Заявления за ползване на зали
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране.
Copyright 2013 Община Плевен - Център за обслужване на граждани
slots games - slots-games.org