Център за обслужване на граждани

цаог

ДОБРЕ ДОШЛИ

В

ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Центърът за административно обслужване на гражданите ( ЦАОГ) е открит през 2007 г. в изпълнение на приоритетните задачи и основни дейности на общинска администрация Плевен, за повишаване качеството на предлаганите административни услуги, удовлетворяващи в максимална степен обществените потребности.

Центърът извършва административни услуги на принципа “На едно гише”. Има ясно и разбираемо обозначение. Леснодостъпен и е създадена възможност за обслужване на всички потребители. Оборудван е с модерна компютърна техника и специализиран софтуер. Разполага с квалифицирани специалисти, които работят при спазване на всички законови разпоредби и прилагат при осигуряването на услуги приетите норми на етичност, безпристрастност и равнопоставеност.

В ЦАОГ имате възможност да подадете вашите въпроси, идеи, сигнали и предложения към ръководството на общината. За целта в салона на центъра са поставени пощенски кутии.

За ваше улеснение на сайта на община Плевен в раздел „онлайн услуги” можете да се информирате за електронните услуги, които предлага общинската администрация.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес: пл.”Възраждане” №4

Работно време: понеделник-петък 08:30ч. – 17:00ч. Почивка: 12:30ч. – 13:00ч.

Телефони за контакт: 064 / 822411 - информация

064/ 822412 – каса


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

В центъра за административно обслужване функционират 6 работни места със следните административни услуги:

Фоайе- „Информация” и “Каса”

Работни места № 1, № 2 и № 3 - Общо деловодство:

Заявления за ползване на зали

Работни места №4, № 5 и № 6 - Административно-технически услуги

Заглавие
Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
Допускане на отклонения от одобрен инвестиционен проект
Заверка на копие на документ от технически архив
Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
Издаване на разрешение за строеж
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти.
Издаване на схема за разполагане и на разрешение за поставяне на лятна градина, включително маси за консумация и подвижни чадъри пред обект за хранене и развлечение на територията на община Плевен
Издаване на схема за разполагане и на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения обслужващи търговията, транспорта и рекреацията,на територията на община Плевен
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
Издаване скица-виза за проучване и проектиране
Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
Copyright 2013 Община Плевен - Център за обслужване на граждани
slots games - slots-games.org