Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване
ГФО - 2015г. 06 Юли 2016
Месечен отчет - 05.2016 20 Юни 2016
Месечен отчет - 04.2016 02 Юни 2016
Тримесечен отчет - 03.2016 02 Юни 2016
Месечен отчет - 02.2016 17 Март 2016
Месечен отчет - 01.2016 17 Март 2016
Формули за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти 11 Март 2016
Бюджет на Община Плевен за 2016 година, приет с Решение № 057/28.01.2016 година на Общински съвет - Плевен 09 Февруари 2016
Месечен отчет - 11.2015 20 Януари 2016
Месечен отчет - 10.2015 20 Януари 2016
Тримесечен отчет - 09.2015 20 Януари 2016
Месечен отчет - 08.2015 20 Януари 2016
Месечен отчет - 07.2015 20 Януари 2016
Тримесечен отчет - 06.2015 20 Януари 2016
Месечен отчет - 05.2015 20 Януари 2016
Месечен отчет - 01.2015 29 Май 2015
Месечен отчет - 02.2015 29 Май 2015
Тримесечен отчет - 03.2015 29 Май 2015
Месечен отчет - 04.2015 29 Май 2015
Разпределение на средства по единни разходни стандарти за детските и учебни заведения на територията на Община Плевен за 2015 г. 25 Февруари 2015
Бюджет на Община Плевен за 2015 година, приет с Решение № 1371/11.02.2015 година на Общински съвет - Плевен 18 Февруари 2015
Годишен финансов отчет 2014 25 Септември 2014
Годишен финансов отчет 2013 04 Август 2014
Разпределение на средства по единни разходни стандарти за детските и учебни заведения на територията на Община Плевен за 2014 г. 04 Март 2014
Бюджет на Община Плевен за 2014 г. 10 Февруари 2014
Софтуер за разработване на бюджет 2014-BDJ 2014 20 Януари 2014
Оборотна ведомост - 2013 08 Април 2013
Справки тримесечни 29 Март 2013
Счетоводен софтуер 29 Март 2013
ISO тримесечен 29 Март 2013
Copyright 2013 Община Плевен - Финанси и бюджет
slots games - slots-games.org