УСЛОВИЯ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ – ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 2013 Г.

РАДИО  ПЛЕВЕН 107,6  МНZ

гр. Плевен, ул. „Васил Левски” 144,

тел. 064/800-290, 800-403, 800-402 е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.pleven.bg /радио/


УСЛОВИЯ

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ – ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 2013 Г.


Предаванията за отразяване на предизборната кампания в РАДИО ПЛЕВЕН започват на 12 април 2013 г. и приключват в 24.00 часа на 10 май 2013 г.

Кампанията се води на български език.

РАДИО ПЛЕВЕН предоставя едни и същи условия и цени за платени предавания на всички политически партии, коалиции  от партии и инициативни комитети. Всяко предаване се осъществява при условията на предварително заплащане.

Ръководството на РАДИО ПЛЕВЕН спазва принципите на равнопоставеност и обективност при отразяване на проявите на партиите, коалициите и инициативните комитети. Съгласно законовата база Радио Плевен не излъчва в ефира си анонимни материали.

Кампанията се отразява от РАДИО ПЛЕВЕН под формата на клипове, хроники, диспути, обръщения и други форми, договорени от директора на радиото и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.
В предизборната кампания се забранява  използването на елементи от търговска реклама, както и участието на представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в  излъчваните търговски реклами.
Редът на представянето на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети за различните форми на предизборната кампания се определя съобразно жребия на ЦИК.
Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не се оповестяват чрез ефира на радиото под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Кампанията в РАДИО ПЛЕВЕН започва и завършва с клипове на РАДИО ПЛЕВЕН с продължителност до 1 минута.
Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на на партии, коалиции от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване за техните кандидати. Времетраенето на клиповете, времето и броя на тяхното излчване се определят по споразумение между ръководството на РАДИО ПЛЕВЕН и партиите, коалициите от партии и инициативни комитети. Клиповете се предоставят от упълномощени представители на регистрирани за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети или се изработват от РАДИО ПЛЕВЕН при едни и същи условия и цени.
Условята и цените се предоставят в РИК, Сметната палата и на сайта на Община Плевен/ РАДИО  /не по-късно от 40 дни преди изборния ден.
РАДИО ПЛЕВЕН оявява на интернет-страницата на община Плевен/ РАДИО /, пълното съдържание на договорите, сключени със всички регистрирани за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети в срод до 3 дни от подписването на договора.
Хрониките се излъчват ежедневно от понеделник до петък, в специално обособени блокове след новините в 12.00, 16.00 и в 17.00 ч. Времетраенето на излъчване  за партиите ,коалициите от партии и инициативни комитети е с продължителност до 1 минута. Хрониките се разделят на блокове за парламентарно представените партии и коалиции от партии, за партиите и коалиции от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени и за извънпарламентарните партии, коалиции и инициативни комитети.
РАДИО ПЛЕВЕН предоставя общо не по-малко от 60 минути за диспути. Редът за участие в диспутите се определя от РИК. Екипите, формите и условията за диспута, както и темите се регламентират от директора на радиото и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.
Предаванията се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по приложената ценова листа, а диспутите – по тарифа, определена от Министерския съвет.
Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име, се дава право на отговор. Искане може да се отправи до директора на радиото в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Искането се прави писмено ,като се посочва датата и часа на предаването. РАДИО ПЛЕВЕН задължително включва отговора в следващото издание на същото предаване или в равностойно време, до 24 часа след получаването на отговора, като не се допуска изменение, съкращение или коментар. Времетраенето на отговора не може да надвишава времетраенето на оспорваната част от предаването. Правото на отговор е безплатно.
Когато е нарушен редът за отразяване на предизборната кампания от радиото, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети чрез лицата, които ги представляват или упълномощени от тях лица могат да позават жалби в срок до 24 часа след излъчването на съответното предаване. Жалбите се подават в РИК. 
Copyright 2013 Община Плевен - УСЛОВИЯ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ – ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 2013 Г.
slots games - slots-games.org