Публични регистри

Разработен по проект "Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на публично-частни партньорства в област Плевен", финансиран от ОП “Административен капацитет”, съфинансиран от европейския съюз чрез европейския социален фонд.

Регистър на общинската собственост

Регистър на актове за общинска собственост

Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт

Регистър на обществените поръчки

Регистър за търговските дружества с общинско участие

Регистър за общинските предприятия

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване
регистър - стопанска сграда с.Горталово 09 Ноември 2015
регистър - магазин№2, вх.Б 09 Ноември 2015
Ателие № 4 с идентификатор 56722.661.9.10.21, със застроена площ 55.35 кв. м. и прилежаща маза № 21 с площ 4.38 кв. м 04 Септември 2015
Помещения в масивна едноетажна сграда с предназначение: ”за друг вид обществена сграда” 08 Юни 2015
Ателие № 3 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.21 30 Януари 2015
Магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентиф. 56722.661.9.10.40 15 Януари 2015
Магазин № 3 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.27 06 Октомври 2014
Магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.41 29 Август 2014
Ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.19 15 Август 2014
Поземлен имот с идентификатор 56722.655.4 с площ 8720 кв.м. - находящ се в гр.Плевен, ж.к. „Сторгозия” №150 05 Ноември 2013
Copyright 2013 Община Плевен - Публични регистри
slots games - slots-games.org