Проекти

СТРАНИЦАТА Е В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ
Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване
Прием на документи по проект „Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ 28 Април 2016
Покана за пресконференция за представяне на проект „Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ 04 Април 2016
Проект "Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" 30 Март 2016
ПРОЕКТ „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН” 27 Ноември 2014
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТИ ПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 12 Май 2014
ПРОЕКТ НА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. 07 Май 2014
Проект “Подобряване на ефективността и функционалността на общинска администрация Плевен” 13 Февруари 2014
ПРОЕКТ „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ С УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ” 14 Януари 2014
Проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания..." 05 Декември 2011
Проект "Изграждане и ефективно функциониране на Областен информационен център Плевен..." 05 Декември 2011
Проект „Организация на уличното движение и подобряване на физическата среда..." 05 Декември 2011
Проект „Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура..." 05 Декември 2011
Проект „Интегриран градски транспорт на град Плевен” 05 Декември 2011
СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИТЕ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ 05 Декември 2011
Проект „Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура..." 05 Декември 2011
Справка за статус на проектите на Община Плевен към 01.04.2016г. 05 Април 2016
Справка за статус на проектите на Община Плевен към 01.03.2016г. 07 Март 2016
Справка за статус на проектите на Община Плевен към 01.02.2016г. 02 Февруари 2016
Справка за статус на проектите на Община Плевен към 01.01.2016г. 11 Януари 2016
Справка за статус на проектите на Община Плевен към 01.12.2015г. 11 Декември 2015
Справка за статус на проектите на Община Плевен за периода 2011 - 2016 - към 01.11.2015г. 19 Ноември 2015
Справка за статус на проектите на Община Плевен за периода 2011 - 2016 - към 01.10.2015г. 06 Октомври 2015
Справка за статус на проектите на Община Плевен за периода 2011 - 2016 - към 01.09.2015г. 09 Септември 2015
Справка за статус на проектите на Община Плевен за периода 2011 - 2016 - към 01.08.2015г. 14 Август 2015
Справка за статус на проектите на Община Плевен за периода 2011 - 2016 - към 01.07.2015г. 17 Юли 2015
Справка за статус на проектите на Община Плевен за периода 2011 - 2016 - към 01.06.2015г. 05 Юни 2015
Справка за статус на проектите на Община Плевен за периода 2011 - 2016 - към 01.05.2015г. 12 Май 2015
Справка за статус на проектите на Община Плевен за периода 2011 - 2016 - към 01.04.2015г. 08 Април 2015
Справка за статус на проектите на Община Плевен за периода 2012 - 2014 - към 01.03.2015г. 09 Март 2015
Справка за статус на проектите на Община Плевен за периода 2012 - 2014 - към 01.02.2015г. 04 Февруари 2015
Copyright 2013 Община Плевен - Проекти
slots games - slots-games.org