Поземлени отношения

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване
Протокол за разпределение на земи - ниви от Общински поземлен фонд 13 Юли 2016
Протокол №2 за разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд 02 Юни 2016
До Даниела Дафинкова Гаврилова, ж.к."Сторгозия", бл.47Б, вх.А, ет.7, ап.19 - гр. Плевен 10 Май 2016
До Емилия Андреева Монова, ул."Кала Тепе"№8, гр.Плевен 10 Май 2016
До Христофор Иванов Тодоров, Управител на "Агро Маркс" ЕООД, ул. "Асен Халачев"№22, гр.Плевен 10 Май 2016
Протокол № 1 - за разпределение на пасища, мери и ливади 03 Май 2016
Уведомление до Веселин Георгиев Георгиев, ул."Цар Самуил"42, вх.А, ап.3 30 Март 2016
Уведомление до Даринка Якимова Николова, ул. "Захари Стоянов"49, ет.4 30 Март 2016
Уведомление до Ивайло Недялков Илиев, ж-к"Сторгозия", бл.131, вх.В, ет.5 30 Март 2016
Уведомление до Емилия Андреева Монова, ул. "Кала Тепе"8, гр. Плевен 30 Март 2016
Списък на свободните пасища и мери от Общинския поземлен фонд за 2016/2017г. 01 Март 2016
Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-12-65/02.02.2016г. 16 Февруари 2016
Уведомление до Ивайло Костов Петров с Изх.№ЗИГ-2050-2 19 Януари 2016
Заповед № РД-12-9 / 08.01.2016г. 08 Януари 2016
Заповед № РД-12-760/21.12.2015г. 21 Декември 2015
Уведомление до Ивайло Костов Петров 16 Ноември 2015
ЗАПОВЕД РД - 341 /01.10.2015 14 Октомври 2015
ЗАПОВЕД РД - 344 /01.10.2015 14 Октомври 2015
ЗАПОВЕД РД - 327 /01.10.2015 г. 14 Октомври 2015
ЗАПОВЕД РД - 336/01.10.2015 г. 14 Октомври 2015
ЗАПОВЕД РД - 331/01.10.2015 г. 14 Октомври 2015
ЗАПОВЕД РД - 342 /01.10.2015 г. 14 Октомври 2015
ЗАПОВЕД РД - 284 /01.10.2015 г. 14 Октомври 2015
ЗАПОВЕД РД - 282 /01.10.2015 г. 14 Октомври 2015
ЗАПОВЕД РД - 285 /01.10.2015 г. 14 Октомври 2015
ЗАПОВЕД РД - 307 /01.10.2015 г. 14 Октомври 2015
ЗАПОВЕД РД - 288 /01.10.2015 г. 14 Октомври 2015
ЗАПОВЕД РД - 290 /01.10.2015 г. 14 Октомври 2015
ЗАПОВЕД РД - 276 /01.10.2015 г. 14 Октомври 2015
Протокол за изменение и допълнение на протокол от 18.08.2015 г. 09 Октомври 2015
Заповед РД-252 - 28.09.2015 г. гр. Плевен 06 Октомври 2015
Заповед РД-248 - 28.09.2015 г. гр. Плевен 06 Октомври 2015
Заповед РД-258 - 28.09.2015 г. гр. Плевен 06 Октомври 2015
Заповед РД-261 - 28.09.2015 г. гр. Плевен 06 Октомври 2015
Заповед РД-257 - 28.09.2015 г. гр. Плевен 06 Октомври 2015
Заповед РД-239 / 18.09.2015 25 Септември 2015
Заповед РД-238 / 18.09.2015 25 Септември 2015
Заповед РД-237 / 18.09.2015 25 Септември 2015
Заповед РД-234 / 17.09.2015 25 Септември 2015
Заповед РД-232 / 17.09.2015 25 Септември 2015
Заповед РД-231 / 17.09.2015 25 Септември 2015
Заповед РД-230 / 17.09.2015 25 Септември 2015
ЗАПОВЕД РД-10-1330/17.08.2015 17 Август 2015
Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-10-1323/14.08.2015г. 17 Август 2015
График за провеждане на заседания на комисия за масиви ползвани между собственици или ползватели на земи 2015/2016 14 Август 2015
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕНТНИ ВНОСКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ 07 Юли 2015
Протокол във връзка с конкурс "Подготовка на почвата за залесяване и залесяване на горски култури" 15 Юни 2015
Уведомление до "Мерис Груп Исиновец" ООД - Маргарита Петрова - Македонска 27 Април 2015
Уведомление до "Мерис Груп Исиновец" ООД - Маргарита Петрова - Македонска 27 Април 2015
ЗАПОВЕД - РД 09-164 София, 11.03.2015 г. 08 Април 2015
О Б Я В А за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от ЕТ „Деси – Светла Симеонова” 20 Март 2015
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 12 Март 2015
Заповед-321 27 Ноември 2014
Заповед-279 26 Ноември 2014
Заповед-280 26 Ноември 2014
Заповед-278 26 Ноември 2014
Заповед-282 26 Ноември 2014
Заповед-276 26 Ноември 2014
Заповед-275 26 Ноември 2014
Заповед-283 26 Ноември 2014
Заповед-274 26 Ноември 2014
Заповед-286 26 Ноември 2014
Заповед-273 26 Ноември 2014
Заповед-335 26 Ноември 2014
Заповед-237 26 Ноември 2014
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в Община Плевен 15 Октомври 2014
Заповед РД-10-249 / 01.10.2014г. 09 Октомври 2014
ЗАПОВЕД РД-10-24/ / 01.10.2014 г. 09 Октомври 2014
ЗАПОВЕД РД-10-193 / 01.10.2014 г. 06 Октомври 2014
ЗАПОВЕД РД-10-197 / 01.10.2014 г. 06 Октомври 2014
ЗАПОВЕД РД-10-195 / 01.10.2014 г. 06 Октомври 2014
ЗАПОВЕД РД-10-196/ 01.10.2014 г. 06 Октомври 2014
Протокол във връзка с добив на дървесина землище с.Тодорово - обект 21/2014 29 Септември 2014
ЗАПОВЕД РД-10-1312 / 09.09.2014г. - добив на дървесина 09 Септември 2014
График за провеждане на заседания във връзка със сключване на споразумения 2014 / 2015г. 15 Август 2014
ЗАПОВЕД № РД-138/30.09.2013г. 10 Октомври 2013
ЗАПОВЕД № РД-156/02.10.2013г. 10 Октомври 2013
ЗАПОВЕД № РД-137/30.09.2013г. 10 Октомври 2013
ЗАПОВЕД № РД-139/30.09.2013г. 10 Октомври 2013
ЗАПОВЕД № РД-141/30.09.2013г. 10 Октомври 2013
ЗАПОВЕД № РД-140/30.09.2013г. 10 Октомври 2013
Заповед за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2013-2014г. 15 Август 2013
Обява за предварителен регистър по чл.72 ал.2 от ППЗСПЗЗ 07 Август 2013
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Опанец, община Плевен, област Плевен, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2012г. - 2013г 05 Ноември 2012
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Бръшляница, община Плевен, област Плевен, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2012г. - 2013г 01 Ноември 2012
Заповед РД-415/30.10.12 - за разпределение на масивите с.Беглеж 31 Октомври 2012
ЗАПОВЕД № РД-411/ 29.10.2012г. 29 Октомври 2012
ЗАПОВЕД № РД-412/ 29.10.2012г. 29 Октомври 2012
ЗАПОВЕД № РД-409/ 29.10.2012г. 29 Октомври 2012
ЗАПОВЕД № РД-410/ 29.10.2012г. 29 Октомври 2012
ЗАПОВЕД № РД-405/ 24.10.2012г. 26 Октомври 2012
ЗАПОВЕД № РД-407/ 24.10.2012г. 26 Октомври 2012
ЗАПОВЕД № РД-406/ 24.10.2012г. 26 Октомври 2012
ЗАПОВЕД № РД-404/ 24.10.2012г. 26 Октомври 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на с. Опанец 17 Октомври 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на с. Буковлък 17 Октомври 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на с. Гривица 11 Октомври 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на с. Николаево 11 Октомври 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на с. Мечка 10 Октомври 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на с. Бохот 10 Октомври 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на с. Славяново 08 Октомври 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на град Славяново 08 Октомври 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на град Плевен, Община Плевен 08 Октомври 2012
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Търнене, община Плевен, област Плевен, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2012г. - 201Зг 05 Октомври 2012
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Тученица, община Плевен, област Плевен, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2012г. - 2013г 05 Октомври 2012
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Тодорово, община Плевен, област Плевен, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2012г. - 2013г 05 Октомври 2012
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Ралево, община Плевен, област Плевен, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2012г. - 2013г 05 Октомври 2012
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Радишево, община Плевен, област Плевен, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2012г. - 2013г 05 Октомври 2012
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Ласкар, община Плевен, област Плевен, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2012г. - 2013г 05 Октомври 2012
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Къшин, община Плевен, област Плевен, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2012г. - 201 Зг 05 Октомври 2012
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Къртожабене, община Плевен, област Плевен, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2012г. - 2013г 05 Октомври 2012
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Дисевица, община Плевен, област Плевен, обхващащо над 2/3 от общата площ на масивите за ползване, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за по 05 Октомври 2012
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Горталово, община Плевен, област Плевен, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2012г. - 2013г 05 Октомври 2012
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Върбица, община Плевен, област Плевен, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2012г. - 2013г 05 Октомври 2012
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Брестовец, община Плевен, област Плевен, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2012г. - 2013г 05 Октомври 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на село Коиловци 03 Октомври 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на село Пелишат 03 Октомври 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на село Беглеж 03 Октомври 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на село Бръшляница 03 Октомври 2012
Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител за открит конкурс "Добив на дървесина от Общински горски територии" 26 Септември 2012
Обява за всички заинтересовани собственици на земеделски земи за землището на село Дисевица - 2 24 Септември 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на село Бохот 20 Септември 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на село Къртожабене 20 Септември 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на село Тученица 20 Септември 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на село Ралево 20 Септември 2012
Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на село Ласкар 20 Септември 2012
Обява за всички заинтересовани собственици на земеделски земи за землището на село Дисевица 13 Септември 2012
Обява за всички заинтересовани собственици на земеделски земи за землището на село Къшин 05 Септември 2012
Обява за всички заинтересовани собственици на земеделски земи за землището на село Брестовец 04 Септември 2012
Обява за всички заинтересовани собственици на земеделски земи за землището на село Върбица 03 Септември 2012
Обява - Общинска служба по земеделие град Плевен 01 Август 2012
График за провеждане на заседания 01 Август 2012
Заповед РД-244 / 25.07.2012 01 Август 2012
ДО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 06 Април 2012
ОБЯВА за кампания споразумения 01 Март 2012
Copyright 2013 Община Плевен - Поземлени отношения
slots games - slots-games.org