Онлайн услугиВиртуално деловодство

Най-лесният начин да проследите вашите преписки, без да ставате от вашият компютър - чрез виртуалната деловодна справка

 


Записване за приемни дни на кмета, заместник кметовете и секретаря на Община Плевен.


Сигнали, заявления, жалби и предложения до общинската администрация.


Нередности при усвояване на средства по Структурните и Кохезионни фондове на ЕС. 


 


Copyright 2013 Община Плевен - Онлайн услуги
slots games - slots-games.org