Нормативни актове

За да разгледате материалите в този раздел е необходимо да имате инсталиран Acrobat Reader. & Microsoft Office

Заглавие Дата на създаване
Предложение относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Плевен 12 Юли 2016
Предложение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на за местните данъци на територията на Община Плевен 12 Юли 2016
Наредба № 24 за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване 12 Юли 2016
Проект за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Oбщина Плевен 29 Юни 2016
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за търговската дейност на територията на Община Плевен 14 Юни 2016
Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 16 Март 2016
Предложение за изменение и допълнение на наредба №17 / 16.03.2016 г. 16 Март 2016
Предложение за изменение и допълнение на наредба №14 / 16.03.2016 г. (2) 16 Март 2016
Предложение за изменение и допълнение на наредба №15 / 10.02.2016г. 10 Февруари 2016
Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 17 04 Декември 2015
Предложение за изменение и допълнение на наредба №17 14 Август 2015
ПРОЕКТ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ Наредба за изменение и допълнение в Наредба № 9 07 Юли 2015
Предложение за изменение и допълнение на наредба №17 16 Април 2015
Правила за работата на служителите от сектор "Земеделие и гори" и "Паркстрой" ЕООД гр. Плевен 18 Март 2015
Проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинското предприятие „Център за градска мобилност” 11 Февруари 2015
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 - 12.01.2015 г. 12 Януари 2015
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 - 12.01.2015 г. 12 Януари 2015
Етичен кодекс за поведение на служителите в Община Плевен 19 Декември 2014
Предложение за изменение и допълнение на наредба №17 03 Декември 2014
Предложение за изменение и допълнение на наредба №7 03 Декември 2014
Copyright 2013 Община Плевен - Нормативни актове
slots games - slots-games.org